měření hluku venkovní prostory

Měření hluku ve venkovních prostorech

Stacionární zdroje hluku (truhlárny, kovošroty, zemědělské areály, apod.), silniční a železniční doprava, tepelná čerpadla, vzduchotechnika.

měření hluku v budovách

Měření hluku v budovách

Měření hluku výtahového provozu, vzduchotechniky, rekuperace, apod.

hluk na pracovišti

Hluk na pracovišti

Měření hluku na pracovišti pro účely kategorizace pracovišť, zpracování návrhu na zařazení do kategorie prací dle Vyhlášky 432/2003 Sb.

akustické studie

Hlukové studie

Zpracování hlukových (akustických) studií pro účely stavebního řízení, kolaudace, požadavků hygienických stanic, apod.

měření vibrací

Měření vibrací

Měření vibrací přenášených na ruce pro účely kategorizace pracovišť, zpracování návrhu na zařazení do kategorie prací dle Vyhlášky 432/2003 Sb.